Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ogórek 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ogórek (pl)