Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

nzɛ́nzɛ (ln)