Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

nyɔnyɔ́ (ln)