Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

nozdrze 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

nozdrze (pl) ουδέτερο