Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

noz (br) θηλυκό