Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ngɔi (ln)