Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  ΣύντμησηΕπεξεργασία

nel (και no, nou, nu, nul)