Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΑντωνυμίαΕπεξεργασία

nešto (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΑντωνυμίαΕπεξεργασία

nešto (sh)