Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mwǎna (ln)