Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mpúnda ya mingɔlú (ln)