Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

montrinta (eo)

  • αόριστος της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος montri