Σλοβενικά (sl)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

moški (sl) αρσενικό