Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

mirno (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

mirno (sh)