Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

meteoryt 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

meteoryt (pl) αρσενικό