Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mendelevium (en)