Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mbólókó (ln)