Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

martie 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

martie (ro) αρσενικό