Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

marsupium (en)

Συγγενικά επεξεργασία