Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mandag (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

mandag (no)