Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

młyn (pl) αρσενικό

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία