Ισλανδικά (is) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

mánudagur (is) αρσενικό