Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

lutas (eo)

  • ενεστώτας του ρήματος luti