Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

ljuljati se (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

ljuljati se (sh)