Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

livouriezh (br)θηλυκό