Αστουριανά (ast) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litiu (ast)Κορσικανικά (co)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litiu (co)Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litiu (ro)