Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litij (hr)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litij (sr)


Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

litij (sl)