Λινγκάλα (ln) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ligɔ́rɔ́dɔ́ (ln)