Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

licznik 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

licznik (pl) αρσενικό