Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

lentisque (fr) αρσενικό