Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

lanthanum (en)