Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

kuŝigita (eo)

  • αόριστος της επιθετικής παθητικής μετοχής του ρήματος kuŝigi