Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

krajobraz 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

krajobraz (pl) ουδέτερο