Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

kovas (eo)

  • ενεστώτας του ρήματος kovi