Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

komkommer 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

komkommer (nl)