Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Αντωνυμία επεξεργασία

kies (eo)