Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

joinery (en)

  • ξύλινα συστατικά (σκάλες, πόρτες, παράθυρα [μαζί με τα πλαίσιά τους] κτλ.) κτιρίου, συνήθως μη καίρια για την στατική (πχ. συνήθως όχι το κυρίως κτίριο, στέγες, κολόνες, πατώματα)