Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

iranienne (fr)