Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

incapacitate (en)

  • κάνω κάποιον ανίκανο να κάνει κάτι

Συγγενικά επεξεργασία