Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

if and only if (en)

Υπερώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία