Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

i går (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

i går (no)