Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

homosexuelle (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

homosexuelle (fr)