Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

hilt (en)

  • λαβή εγχειριδίου-σπαθιού-ξίφους