Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

(φυσική)
helicity (en)

  • ελικότητα· περιστροφική φορά, φορά περιστροφής
    • (ως βαθμούς ελευθερίας καταμετρούνται οι δυνατές φορές περιστροφής, πχ 2 helicities για σωματίδια χωρίς μάζα και 3 για σωματίδια με μάζα)