Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

halloumi < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ουσιαστικό επεξεργασία

halloumi (en)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

halloumi < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ουσιαστικό επεξεργασία

halloumi (it)