Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

halloumi < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

halloumi (en)Ιταλικά (it)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

halloumi < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

halloumi (it)