Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

haar 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

haar (nl)