Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

gràdh (gd)