Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

gibier (fr) αρσενικό