Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

gallium (en)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

gallium (fr)