Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

francium (en)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

francium (fr)