Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

francesa (es)